TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 

                                                                        Versiune actualizata in date de 25.05.2019

 

Actuala politică de Termeni și Condiții de utilizare a site-ului este actualizată în conformitate cu noile prevederi ale Uniunii Europene intrate în vigoare pe 29.05.2019

 

Îţi recomandăm să citeşti acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

1. Condiţii Generale

  1. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT. FABRYO CORPORATION SRL („FABRYO”) îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.

  1. Acest website, care poate fi accesat public la adresa www.kolorator.ro, denumit în continuare în acest document “kolorator.ro “, este un produs al FABRYO. Toate drepturile de copiere, reproducere şi distributie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin Fabryo, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
  2. (iii) FABRYO şi kolorator.ro nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. kolorator.ro şi FABRYO nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de kolorator.ro.
  3. (iv) FABRYO, ca editor al site-ului www.kolorator.ro, nu va îngrădi libertatea de opinie a utilizatorilor, însă îşi asumă obligaţia de a facilita şi poziţia oficială – obligatoriu publică – ale celor vizaţi în comentarii. FABRYO nu va pune sub nicio formă la dispoziţia solicitanţilor datele personale ale utilizatorilor site-ului – nume reale, adrese de contact sau numere de telefon.
  4. (v) FABRYO şi kolorator.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe kolorator.ro sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul FABRYO sau kolorator.ro.

Fiecare utilizator al kolorator.ro este de acord că, la cererea FABRYO, să exonereze de răspundere kolorator.ro şi FABRYO pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

2. Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că kolorator.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul kolorator.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către FABRYO şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a FABRYO şi a altor organizaţii sau persoane (după caz).

Conţinutul şi designul kolorator.ro, precum şi orice alt material având legătura cukolorator.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design şi orice alte materiale) aparţin FABRYO şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situatiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului kolorator.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea FABRYO. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui kolorator.ro sau FABRYO sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele kolorator.ro sau FABRYO fără aprobarea scrisă prealabilă a FABRYO.

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta kolorator.ro şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimiţând orice informatie sau material către kolorator.ro sau FABRYO, recunoaşteţi FABRYO dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii.

Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente. Pentru toate aceste informaţii şi materiale, garantaţi în mod explicit că:

3. Utilizarea conţinutului “kolorator.ro“

Este interzisă utilizarea kolorator.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin intermediul kolorator.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.

Fiecare utilizator al kolorator.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna din informaţiile prezentate prin intermediul kolorator.ro într-o manieră care ar putea constitui concurenţa pentru kolorator.ro.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a kolorator.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Conţinutul kolorator.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială. Dreptul de utilizare a kolorator.ro:

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celora cu care derulăm operațiuni comerciale, precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-urile FABRYO SRL („FABRYO”), în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

 

Pentru a înțelege modul în care sunt tratate datele dvs. personale, vă rugăm să citiți cu atenție noua noastră Politică de Confidențialitate.

 

Prezenta Politică reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de FABRYO se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679. Prin prezenta Politică de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal dorim să informăm toți clienții, partenerii și furnizorii noștri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, cu privire la scopurile acestei prelucrări și drepturile de care beneficiați

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul de date cu caracter personal este FABRYO, cu sediul principal în soseaua Olteniţei 202B, Popești-Leordeni 077160, judetul Ilfov.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

Prin prezenta Politică ne obligăm să respectăm principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de Articolul 5 din GDPR, și vă putem asigura că toate datele dvs, personale sunt:

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Procesarea datelor de contact

 

FABRYO va folosi informațiile personale de contact pe care le furnizați prin intermediul acestui site și a adreselor de contact menționate, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră în scop comercial.

 

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, vă dați acordul implicit ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-ați contactat, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a prelucrării datelor personale.

 

Pentru asigurarea celor mai depline condiții de Securitate a datelor dvs. personale, FABRYO a adoptat și menține întregul set de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului general. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe cu care FABRYO colaborează în mod permanent, doar în scopul bunei derulări a serviciilor specifice asigurate și intereselor noastre legitime legate de aceste activități, cu excepția situațiilor în care poate apărea o obligație legală pentru FABRYO de a partaja datele cu alte instituții sau autorități.

 

FABRYO se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul relațiilor noastre comerciale în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră clar pentru a le utiliza și în alte scopuri asociate activităților comerciale.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. POLITICA DE COOKIE

Ce sunt Cookie-urile?

Site-ul FABRYO folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.

 

 

 

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Prin utilizarea Cookies, FABRYO poate furniza celor care utilizează site-ul servicii mai ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea Cookies. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorul site-ului web care utilizează module cookie, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

 

Ce Cookie-uri folosim?

Site-urile FABRYO utilizeaza doua tipuri de Cookies:

 

Cookies per sesiune - sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).

Cookies fixe - raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

 

Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzand fara limitari utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidentialitate respective.

 

Ce fel de date personale sunt accesate prin cookies?

Datele personale accesate prin utilizarea de Cookies sunt colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta.

Cookie-urile asigura vizitatorior site-urilor FABRYO o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi, etc.

Renunțarea la Cookies

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului dumneavoastra.

 

Ca vizitatori ai site-urilor FABRYO, dacă nu doriți să beneficiați de facilitățile oferite de Cookies, aveți la dispoziție mai multe modalități de a renunța la acceptarea acestora:

 

 

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

 

POLITICA DE RETENȚIE A DATELOR

 

FABRYO poate păstra datele personale de contact prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile noastre comerciale. Executarea unor obligații legale guvernate de legile fiscale și comerciale poate necesita reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 

Toți vizitatorii, clienții, furnizorii și partenerii ale căror date personale de contact le deținem în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi în conformitate cu Articolele 15 – 22 din GDPR:

 

 

Dacă aţi trimis date cu caracter personal la FABRYO, iti poti exercita aceste drepturi, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din soseaua Olteniţei 202B, Popești-Leordeni 077160, judetul Ilfov sau prin E-mail la: protectiadatelor @kolorator.ro iar noi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale.

 

INFORMAȚII DESPRE MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII

 

FABRYO a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii FABRYO, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seamaFABRYO sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE

 

Site-ul FABRYO poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu este proprietatea FABRYO. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, compania FABRYO nu va putea fi considerate răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. FABRYO nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea acestui site. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului pentru orice actualizare.